Films Animation | full technical specs | Dây dẫn thú cÆ°ng bằng kim loại Pet family SLSA-16480